Opplysningstida

Verdiar i opplysningstida:

I opplysningstida kom det fleire nye, viktige verdiar. NDLA seier at opplysningstida ga eit nytt syn på verda. Rasjonalitet, framstegstru og optimisme preget tida og ein var opptatt av fornufta og plikten til menneskjene. Det var stort fokus på å oppnå toleranse, fridom, likskap og demokrati.

 

Ludvig Holdberg:

Ludvig Holdberg var ein dansk-norsk forfattar og historikar som levde under opplysningstida. Han var opptatt av å moralisere og skrev med ein ironisk haldning og satirisk, men Store Norske Leksikon hevder at tekstane hans kan nesten likne på misantropi og svartsyn. Han skrev mange essayistiske tekstar, men også blant anne romanar. Ludvig skrev Nordens første science-fiction roman: Niels Klims underjordiske reise.

 

Erasmus Montanus:

Ersamus Montanus er eit stykke skreve av Ludvig Holdberg i 1723. Wikipedia kallar det ”ein satirisk karakterkomedie om akademisk tilgjorthet”. Stykket er om ein bondegut, Rasmus Berg, som kjem tilbake frå høgare utdanning som ein pest og ein plage for dei rundt han. Han er som eit anna menneskje enn da han drog og bytter namnet til det meir akademiske ”Erasmus Motanus”. Utsegnene hans, og staheita, fører til konfliktar når han påstår at jorda er rund noko som gjer at hans kommande svigefar vil avlyse bryllaupet viss Rasmus ikkje tar det tilbake.

 

Kjelder (lastet ned 02.01.2017):

Fagboken

http://ndla.no/nn/node/52038?fag=27

https://snl.no/Ludvig_Holberg

https://no.wikipedia.org/wiki/Erasmus_Montanus

http://www3.lokus.no/file/ci/10989345/ErasmusMontanus.pdf

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s