Digital Samtid – Del 1

Oppgaver:

1.  Hvor mange timer jeg bruker på internett daglig varierer etter f.eks hvor mye det brukes på skolen i tillegg til hvor opptatt jeg er etter skoletid, men jeg vil anta at jeg ligger på snittet rundt 6 timer

2. I det daglige bruker jeg hovedsakelig Snapchat, Instagram og Facebook.

3. Daglig bruker ca 3 millioner nordmenn Facebook og  rundt 2 millioner bruker Snapchat. (http://sosialkommunikasjon.no/brukertallene-i-sosiale-medier/)

4. Rundt 4,1% av befolkningen i Norge bruker ikke internett, dette tilsvarer litt under 215 900 mennesker. (https://www.google.no/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=it_net_user_p2&idim=country:NOR:SWE:FIN&hl=no&dl=no)

5. Økningen i ensomhet kan skyldes den digitale måten vi kommuniserer på fordi på internett kan det være lettere å forsvinne i mengden og et vennskap digitalt er heller ikke det samme som et vennskap i virkeligheten blant annet fordi det ikke er tilstedet hele tiden (når man er offline) og er heller ikke fysisk (man kan f.eks. ikke få en klem fra en venn fra nettet når man er lei seg)

6. Kortere tidsintervaller, flere møtepunkter, store sosiale nettverk og mange-til-mange situasjoner er kjennetegn på kommunikasjon over sosiale medier.

Oppgaver :

  1. Vertikale sosiale systemer er sosiale systemer er når vi er fysisk sammen med grupper (f.eks familie, skole), mens horisontale sosiale systemer er kommunikasjonen vi finner online (f.eks facebook, youtube)

2. Når man ved hjelp av teknologien selv kan velge hvem og hva slags mennesker man vil kommunisere med gir dette en følelse av tilhørighet siden man kommuniserer med “likesinnede”

3. Språklige og kulturelle minoriteter kan bruke sosiale nettverk på samme måte som andre sosiale samfunn; for å kommunisere.

4. Timefordelingen varierer veldig mye fra uke til uke og dag til dag, så er vanskelig å sette opp en oversikt for det som ikke er fast (altså alt unntatt skole; trening, henge med venner, alene på rommet, timer til å sove), men jeg bruker sosiale medier mest når jeg er alene, men også en del på skolen og hvis vennene jeg er med er på telefonene sine. Tidsfordelingen på de forskjellige kategoriene blir ikke påvirket av tidsbruken på sosiale medier, med unntak av søvn.

Spørsmål til filmen:

Hva er internett?

  • Det som ligger til grunne for www, kommunikasjonsplattform,
  • Maskiner som kommuniserer, nettverk av datamaskiner som deler informasjon med hverandre

Var det noe som overrasket deg?

  • Var mye jeg ikke visste, men det kom ikke noe som jeg tok som en stor overraskelse

Var det noe som var vanskelig å forstå?

  • Det å skjønne helt 100% hva er internettet faktisk er og noe av det veldig faglige snakket

Nevn noe avgjørende måter internettet har forandret dagliglivet på:

  • Hvordan man lærer
  • Kommuniserer

 

 

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s