Digital samtid, uke 2

 1. Jeg har ingen venner som jeg kun kjenner via Internett og som jeg aldri har møtt ansikt-til-ansikt fordi jeg definerer ikke en person som en venn bare av å ha snakket med dem over internettet. Jeg har flere venner jeg ble kjent med gjennom nettet, men de jeg snakker med som jeg ikke har møtt blir ikke omtalt som venner.
 2. Jeg sammenligner meg sjeldent med andre på sosiale medier fordi jeg har liten interesse av å sammenlikne meg med noen når jeg vet at de bare poster det de ønsker at folk skal se, det hender selvfølgelig at jeg f.eks. tenker at noen har gjort noe jeg også skulle gjerne ha gjort osv, men jeg sammenlikner meg ikke med dem, blir heller bare inspirert.
 3. Selvom forskjellen varierer mye etter hvem man ser på som eksempel er det fortsatt en forskjell på hvordan mennesker under 20 bruker internett sammelignet med pensjonister. Unge mennesker bruker det mer som direkte kommunikasjon f.eks. snapchat, mens pensjonister bruker det mer for informasjon, eller nesten en slags mini-blogging.
 4. Noen blir kanskje mer kalde og overfladiske i forholdet til noen av medmenneskene sine på sosiale medier, mange blir også varmere mot andre (de som de allerede kjenner). Kulden og overfladiskheten kommer nok av at mange glemmer at det de gjør på nettet gjør de mot faktiske mennesker for det blir ikke det samme å lese ens reaksjon over en skjerm som å tolke følelsene til noen som står rett foran deg.
 1. Med teknologi som smartelefon og sosiale medier har de sosiale relasjonene endret seg for hvis man skal holde kontakten uten å møtes i virkeligheten skjer kommunikasjonen mye raskere. Man er ikke lenger bare venn med de man møter daglig og man trenger ikke møte andre fysisk. Man kan også være venner med noen på en annen måte i virkeligheten enn sosiale medier med samme person, man har på en måte to vennskap; kanskje man snakker masse og er gode venner over sosiale medier, men når man møtes på f.eks. skolen snakker man ikke engang til hverandre.
 2. Forskjellen på digital mobbing og annen mobbing er at digitale mobbere kan være anonyme og mobbingen sprer seg mye bredere og er ikke lenger bare synlig for de hovedinvolverte (hvis det ikke skjer i lukkede grupper), i tilegg er mobbingen som skjer digitalt mer søkbar og kan bli lagret, som både kan være fordel for mobbeofferet (det er bevis på mobbingen) og ulempe (det forsvinner ikke og andre kan finne det senere og man blir minnet på det). At mobbeofferet alltid er tilgjengelig for mobbing digitalt er diskuterbart for ofte kan man blokkere og anmelde mobberne, dessuten kan man også logge av. Men samtidig er det ikke lenger sånn at hvis du blir mobbet på skolen så får du fred fra det når du kommer hjem, man er gjerne på nettet hele dagen og da er mobbingen også tilstedet hele dagen.
 3. Mobbing har endret seg med teknologi som smarttelefon og sosiale medier med at over sosiale medier er mobbing mer bilder og videoer som blir spredt, i tilegg til stygge kommentarer og trusler, istedet for f.eks. fysisk mobbing og direkte utestengning. Samtidig som mobbingen er mer tydelig på den måten at man kan lagre og ta bilder av f.eks. meldinger, er den også mer skjult for grensene for hva som er mobbing blir kanskje mer uklare og det kan være vanskeligere å finne ut hvem mobberne er (hvis de er på anonyme nettsteder).
 4. Tiltak som kan gjøre den digitale hverdagen bedre:
  • Ikke dele passord
  • Ikke legge ut personopplysninger
  • Ikke sende bilder du ikke vil at alle skal kunne se

24 – timer uten sosiale medier:

Beskriv kort dine gjøremål døgnet du ikke brukte sosiale medier:
Da jeg var uten sosiale medier i 24 timer var jeg med venner 12 av timene, sov 10 og var derfor bare alene med telefonen i litt under 2 timer (1 time før jeg sovna og 1 time etter jeg våknet).

Beskriv følelsen av fraværet av sosiale medier:

Siden jeg hovedsakelig bruker sosiale medier når jeg er alene merket jeg ikke så mye forskjell, annet enn at det var litt vanskeligere å planlegge et møte med 6 stk på engang når jeg ikke fikk være på facebook i gruppesamtale og heller måtte sende induviduelle meldinger og ringe. Utenom dette var det bare litt uvant å ikke ligge på sosiale medier rett før og etter jeg sov. Å være uten sosiale medier ga ikke noen spesiell følelse, annet enn at jeg til tider følte at jeg gikk glipp av ting når folk snakket om ting jeg ikke hadde fått med meg fordi det var delt på sosiale medier.

 

Kunne du tenkt deg å gjøre det igjen? I så fall hvorfor?

Jeg kunne nok ikke tenkt å gjøre det igjen, for selv om det ikke er noe problem å ikke bruke sosiale medier så ser jeg ikke hvorfor jeg skal la være når jeg har muligheten, men hadde jeg vært et sted uten internett tilgang hadde det selvfølgelig ikke vært noe problem.

På hvilken måte vil du si bruken av sosiel medier påvirker hverdagen din? Forsøk å belyse både positive og negative sider.

Sosiale medier påvirker hverdagen min siden jeg både bruker det som kommunikasjonsmiddel og tidsfordriv, men hvilke positive versus negative sider bruken bringer vet jeg ikke. Det jeg kanskje synes er positivt med hvordan sosiale medier er en del av hverdagen min vil kanskje for eldre generasjoner bli sett på som negativt. Jeg synes tross alt at sosiale medier bringer flere positive enn negative sider, åpenbart for hvis ikke hadde jeg jo ikke brukt det, men kanskje en negativ side er hvor “utenfor” man blir hvis man ikke får oppdatert seg.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s