Digital samtid, uke 3

Mener du Edwards Snowdens handlinger er nødvendige og riktige? Hvorfor/hvorfor ikke?

Handlingene til Edward Snowden er ikke direkte nødvendige, man kunne nok helt fint å fortsette som man gjorde i uvitenhet. ”Det man ikke vet, har man ikke vondt av”. Men jeg mener likevel de er riktige, for jeg mener det er galt at myndighetene skal bryte grensene til privatliv og kunne overvåke nesten alt en person gjør og tenker. Så i den forstand var Snowdens handlinger nødvendige for å opplyse folket, øke bevisstheten rundt hva som skjedde og gjøre slutt på hemmelighetene så det faktisk ble en mulighet for å endre på dette. Hvis man først skal invadere og overvåke andres privatliv synes jeg i det minste man burde kunne ”stå opp for det”.

Hvilke problemstillinger og konsekvenser mener du er forbundet med Edward Snowdens og liknende lekkasjer?

Flere problemstillinger kan bli forbundet med Edward Snowdens og liknende lekkasjer som f.eks.:

  • Er det rett av personen å lekke informasjonen?
  • Hva slags påvirkning vil det ha når det blir offentlig hva og hvem som har blitt overvåket?
  • Er det riktig at det skal bli offentlig?
  • Skal man dømme personen etter lovene de har brutt eller ta hensyn til det de har avslørt?

En av de flere konsekvensene blir selvsagt urolighet og usikkerhet, mange blir usikre på hvem og hva de skal stole på, hvordan de skal reagere og myndighetene i forskjellige land kan også bli mistenkelige ovenfor hverandre hvis det viser seg at informasjon har blitt overvåket på tvers av landegrensene.

Hvilke problemstillinger og konsekvenser er forbundet med innhenting av data på den måten Edward Snowden har avslørt?

Problemstillinger knyttet til innhentingen av data er blant annet hvor mye kan egentlig myndighetene hente inn og hva blir forskjellen på å innhente, analysere og bruke dataen. Er det greit å innhente dataen hvis man ikke bruker den? Hvis myndighetene oppdager noe de ikke liker, f.eks. meninger imot deres egne, klarer de å la det gå uten å spionere eller blande seg inn? Konsekvenser er f.eks. at myndighetene kan overvåke alt innbyggerne driver med, siden alt vi gjør kan i dagens samfunn bli knyttet til den digitale informasjonen om oss, og kan ut fra dette krysse grensene mellom hva de kan og ikke kan/burde kontrollere. Dessuten åpner også innhentingen av informasjonen opp for spionasje og lekkasje, både fra de som driver med det og andre kan få tak i informasjonen og utnytte den.

Hva er datalagringsdirektivet?

Datalagringsdirektivet var et direktiv som var en del av EU som påla at trafikkdata, lokaliseringsdata og abonnementsdata (metadata) skulle bli lagret. Dette er informasjon som blant annet omfatter hvem, hvor, når og hva slags type kommunikasjon som ble brukt. Begrunnelsen til dette direktivet var å avsløre kriminalitet. Datalagringsdirektivet ble satt i gang i 2006, men i 2014 valgte EU-domstolen at direktivet var imot borgernes grunnleggende rettigheter og privatliv. Datalagringsdirektivet ble aldri satt i gang i Norge.

 

Hva slags tanker har du gjort deg du om de digitale sporene du hele tida etterlater deg?

Jeg har ikke gjort så mange tanker om de digitale sporene jeg hele tiden etterlater meg, men jeg husker for noen år siden snakket noen om en app avlyttet samtaler man hadde, også når man ikke brukte appen, og tanken på ”hvis noen gjør det” var ubehagelig. I ettertid når det har vært diskusjoner i media om hvor mye av informasjonen vi gir fra oss som blir lagret og nødvendigheten for dette, f.eks. at apper trenger mye informasjon om oss som ikke er relevante til bruken, har jeg vært enig og stusset over at mye de skal vite er unødvendig og uten grunn. Samtidig som jeg prøver å tenke over og begrense hvilken informasjon og spor jeg etterlater meg, er jeg klar over at dette mest sannsynlig har liten til null effekt med tanke på hvor stor del av hverdagen det digitale er. Men siden jeg vet at jeg burde være av null interesse for noen å fange opp digitale spor fra bryr jeg meg egentlig ikke så veldig mye.

 

Kilder (hentet 01.02.2017):

https://www.datatilsynet.no/Regelverk/Datalagringsdirektivet/Om-datalagringsdirektivet/

https://no.wikipedia.org/wiki/Datalagringsdirektivet

https://snl.no/datalagringsdirektivet

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s